flaktarventur.se

HOME OM VENTUR PRODUKTER NYA PRODUKTER KONTAKT
Kanalfläktar Axialfläkt
väggutförande
Axialfläkt
kanalutförande
Fläktar ATEX Takfläktar Rökgasfläktar Kemikalieresistenta
fläktar
Radialfläktar Sidokanalfläktar Badrumsfläktar

Produkter

KANALFLÄKTAR AXIALFLÄKT
VÄGGUTFÖRANDE
AXIALFLÄKT
KANALUTFÖRANDE
FLÄKTAR ATEX TAKFLÄKTAR RÖKGASFLÄKTAR KEMIKALIERESISTENTA
FLÄKTAR
RADIALFLÄKTAR SIDOKANALFLÄKTAR BADRUM- OCH
VENTILATIONSFLÄKTAR
Fläktar Ventur : Venturs industrifläktar har ett mycket brett användningsområde för alla möjliga typer av applikationer och finns som kanalfläktar, axialfläktar, ATEX-fläktar, takfläktar, rökgasfläktar, kemikalieresistenta fläktar, radialfläktar, sidokanalfläktar, boxfläktar, brandgasfläktar, centrifugalfläktar, evakueringsfläktar, garagefläktar, gasutsugningsfläktar, högtrycksfläktar, kompaktfläktar, kylfläktar, luftridåer, medeltrycksfläktar, spånutsug, transportfläktar, utsugningsfläktar, vakuumfläktar, värmefläktar, med mera. Våra industrifläktar används för allt ifrån transport av ren luft till stoftbemängd luft av rök, flis och granulat. Våra industrifläktar är anpassade till olika ändamål som exempelvis pneumatiska transportsystem, svetsutsug, transport av spån, för gasbrännare, filtreringssystem, transport av gaser och övriga utsug för förorenad luft. Venturs industrifläktar finns både som gjutna och i plåt. Beroende på kundens applikation och önskad arbetspunkt har vi ett brett sortiment av både direktdrivna och remdrivna industrifläktar. Vi tar även fram kundspecifika specialfläktar. Fläktarna anpassas med olika typer av fläkthjul såsom öppna hjul och med inloppsbricka. Skovlarnas form anpassas till framåtböjda, raka och bakåtböjda. Beroende på önskad drift och miljö anpassar vi även med motorer av olika klassningar och anpassningar till högfrekvent drift. Vi erbjuder även kompletta tillbehör såsom stosar, flänsar, galler, vibrationsdämpare och filter och i de fall kunden så önskar tillhandahåller vi kompletta produkter där fläkten är en ingående komponent. : Fläktar Ventur